دعای آخر شب:

خداوندا از انچه که به ما عطا فرموده ای قدردانی می کنیم


خدایا! به من قدرتی عطا فرما که بتوانم وای فای را خاموش کرده و بخوابم!


همه باهم


آمین.....


منبع: BestBoy.Blog.ir