کشف حجاب صدف طاهریان

صدف طاهریان، با برداشتن حجاب خود در آنسوی مرزها به شهرتی که آرزوی دیرینه اش بود رسید. به گفته صدف طاهریان، سینمای ایران در دست مافیاست و هرکسی براحتی نمی تواند درآن به شهرت برسید. صدف طاهریان