یکی از مشکلاتی که اغلب کاربران به ویژه بعد از گذشت مدتی از نصب ویندوز با آن مواجه میشوند، کمبود شدید حافظه بر روی درایو سیستمی است. در حالی که راه های متفاوتی برای آزاد سازی حافظه بر روی درایو ها و به ویژه درایو سیستمی وجود دارد، ما در اینجا چهار روش حرفه ای را برای این منظور مد نظر قرار میدهی.

زمانی که با مشکل کمبود حافظه بر روی سیستم و درایو سیستمی خود مواجه میشوید، اولین نکته ای که به نظر هر کاربری میرسد، پاک کردن فایلها و برنامه ها از روی سیستم و رجوع به ابزارهایی نظیر Disc CleanUp است. برخی از کاربران با نصب برنامه های سنگین و حجیم بر روی درایوهای دیگر غیر از درایو سیستمی این مشکل را تا حدی حل و رفع میکنند و برخی دیگر از سایر روش ها برای این موضوع بهره میبرند.

ما در اینجا چند روش متفاوت را برای آزاد سازی حافظه بر روی درایو سیستمی ویندوز مد نظر قرار میدهیم که با استفاده از آنها میتواند چندین گیگابایت حافظه را برای درایو سیستمی خود آزاد کنید:

حافظه


منبع: BestBoy.Blog.ir